INICIO kommer af spansk og betyder begyndelse eller indledning.

Vi stiller al vores erfaring til rådighed mod,
at du yder det maksimale for at komme i mål.
Det synes vi er helt fair

Erfaring med opstart og udvikling af virksomheder når behovet er:

  • Sparring om nye produkter og forretningsideer
  • Udvikling af forretningsplaner og –strategier
  • Økonomi-, proces- og driftsstyring
  • Kapitaltilførsel til forretningsmæssige udviklingsprojekter
  • Implementering og markedskommunikation

Vi indgår aktivt i projekter, vi vurderer som bære- og konkurrencedygtige. Vi bidrager med kompetent med- og modspil og ser det som vor fornemste opgave at lykkes med de iværksættere og virksomheder, som vi kan se rummer et
godt og interessant forretningsmæssigt potentiale.